Diensten the IT innovators

Legacy software doorontwikkeling

We love legacy software!

 

Uitdaging

Uw bedrijf heeft in het verleden een (maatwerk) applicatie laten bouwen. De maatwerk applicatie biedt Business Value als Return On Investment. Het stelde uw bedrijf in staat om verder te groeien.
Na een succesvolle periode lijkt de applicatie inmiddels niet meer goed aan te sluiten op de huidige wensen en eisen, dat kan o.a. komen door:
 • Veranderende wensen en eisen van de markt/eindgebruikers
 • Veranderende wet- en regelgeving
 • Veroudering van gebruikte technologieën en infrastructuur
Om in te spelen op deze veranderingen is doorontwikkeling nodig maar dat blijkt moelijker dan gedacht, mogelijk vanwege:
 • Een kwetsbare codebase door gebrekkige structuur
 • Het gebruik van verouderde technologieen en/of platformen
 • Ontbrekende documentatie
Het niet kunnen laten doorgroeien van de legacy applicatie resulteert in:
 • Het missen van kansen in de markt doordat:
  • Functionaliteit niet wordt geimplementeerd
  • Functionaliteit te laat wordt opgeleverd
 • Een verhoogd risico op beveiligingsproblemen
 • Een verhoogd risico door niet te voldoen aan wet- en regelgeving
De applicatie die u eerder nog in staat stelde het bedrijf verder te ontwikkelen begint u nu te beperken.
 

Bij Blue Coded waarderen we Legacy software

Bij Blue Coded waarderen we de waarde die de legacy software al die tijd heeft geboden en mogelijk nog steeds biedt. We zien een legacy applicatie als software die over de tijd zijn waarde voor het bedrijf heeft bewezen.
Echter, wensen en eisen mbt de software veranderen waardoor de software minder waarde biedt wanneer het niet in staat is te evolueren. Bij Blue Coded weten we hoe uw applicatie weer uit deze kwetsbare positie kan komen en een transitie kan maken naar een goede uitgangspositie die weer mogelijkheden en kansen biedt.

It's time to get the legacy application moving!
 

Onze aanpak

De traditionele aanpak zou zijn om een volledig nieuwe applicatie te ontwikkelen en daarna in zijn geheel te vervangen. Deze aanpak resulteert in:
 • Een laat rendement op de investering (De investering in de applicatie begint pas te renderen wanneer de gehele applicatie is herbouwd)
 • Geen of slechts zeer beperkte innovatie tijdens de herbouw van de applicatie
Bij Blue Coded hanteren we echter een heel andere aanpak. Onze aanpak is om de Legacy applicatie incrementeel te vervangen waarbij er een bepaalde periode is dat beide applicaties naast elkaar bestaan.
In deze aanpak (de Strangler Pattern) wordt de oude applicatie langzaam uitgefaseerd door incrementeel functionaliteit over te zetten van de oude applicatie naar de nieuwe applicatie.
Het gevolg hiervan is:
 • Er is direct rendement op de investering, nog voordat de volledige investering is gedaan (Hierdoor kan de investering beter worden gespreid)
 • Er kan direct worden begonnen met innovatie waardoor er direct nieuwe klantwaarde kan worden gegenereerd
Door het toepassen van moderne processen, coding patterns en practices zoals Agile Development, Domain Driven Design en Continuous Delivery zal de nieuwe applicatie onderhoudbaar zijn en daardoor instaat zijn om te evolueren. Het resultaat van deze aanpak is het op termijn compleet vervangen van de legacy applicatie. De nieuwe applicatie zal uw organisatie weer de mogelijkheid geven om in te spelen op nieuwe kansen in de markt!
 

En hoe nu verder?

Quick Assessment (2 dagen)
Voor het hanteren van onze aanpak is het nodig dat uw huidige applicatie en omgeving voldoet aan een aantal eisen. De eerste stap die we willen zetten is het beoordelen of de applicatie voldoet aan deze eisen, zoals:
 • Beschikbaarheid van de broncode in C#.NET of VB.NET
 • Er zijn integratie mogelijkheden zoals:
  • Database integration met Microsoft SQL server
  • Service Bus integration met een bestaande Service Bus
 • De legacy applicatie support en licentie staat het toe om aanpassingen te (laten) maken.
 • ...
De Quick Assessment neemt effectief twee dagen in beslag waarbij toegang nodig is tot domein experts, applicatie experts en een product manager. Het resultaat van de Quick Assessment is een antwoord op de vraag of de aanpak geschikt lijkt voor de applicatie. Het is de eerste stap in het proces om te bepalen of er een pad te bewandelen is om weer grip te krijgen op de ontwikkeling van de software.
 
Sprint 0 (3 tot 6 weken)
Na de Quick Assessment wordt het tijd om een beter begrip te krijgen van de gewenste toekomstige situatie, haar functionele en niet-functionele eisen. Deze wensen en eisen zullen vorm geven aan de toekomstige applicatiearchitectuur.
 
Om eventuele risico’s in de tijdelijke integratie tussen de legacy en de nieuwe applicatie te beperken kan het nodig zijn om in deze fase een Proof-Of-Concept (POC) uit te voeren. De POC levert dan het praktische bewijs voor de geschetste theoretische oplossing.
 
De prioriteit in sprint 0 is het neerzetten van een basis architectuur en backlog en het vormgeven van het team zodat in sprint 1 kan worden begonnen met het ontwikkelen van de eerste features. Afhankelijk van het project, de wensen van de klant en de beschikbare tijd kan de backlog verder worden uitgewerkt zodat de eerste grove budget indicatie kan worden afgegeven.
 
Sprint 1
We beginnen met de ontwikkeling van de nieuwe applicatie en het brengen van klantwaarde!
 

Pre Assessment check

Requirements mbt
 • Beschikbaarheid van de broncode in C#.NET of VB.NET
 • Er zijn integratie mogelijkheden zoals:
  • Database integration met Microsoft SQL server
  • Service Bus integration met een bestaande Service Bus
 • De legacy applicatie support en licentie staat het toe om aanpassingen te (laten) maken.

 

Zitten er herkenbare delen in bovenstaande? Benieuwd wat wij voor kunnen betekenen? Neem dan meteen contact op met Wouter Olde Weghuis via 079-3301600 of info@bluecoded.nl